خانه / . / بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول الاستیک ترکیبات پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم

بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه و مدول الاستیک ترکیبات پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم

فرامرز آشنای قاسمی، اسماعیل قاسمی، سجاد دانش‌پایه*

  اولین کنفرانس ملّی کابرد کامپوزیتها در صنعت ساخت، تهران، ایران، ۲۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵٫  

چکیده

در این تحقیق، خواص مکانیکی، شامل مدول الاستیک و استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلیاژ پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم، در حضور نانوذرات اکسید تیتانیوم بررسی شده است. به ترتیب ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی نانو ذرات اکسید تیتانیوم به ترکیبات پایه پلی پروپیلن/پلی اتیلن خطی با چگالی کم  با نسبت ثابت ۶۰/۴۰ درصد وزنی افزوده شده و ترکیبات نهایی با استفاده از یک اکسترودر همسوگرد تهیه شدند. آزمون‌ های مکانیکی کشش و ضربه به ترتیب برای تعیین مدول الاستیسیته و استحکام ضربه ای ترکیبات انجام شدند. مشاهده شد که با حضور نانو ذرات اکسید تیتانیوم تا ۲ درصد وزنی  مدول الاستیسیته و استحکام ضربه نسبت به ترکیب پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم افزایش می دهد  و حضور بیش از ۲ درصد زنی نانو ذرات باعث کاهش خواص مذکور می شود.

کلمات کلیدی

نانو کامپوزیت ها؛ خواص مکانیکی؛ مدول الاستیک؛ استحکام ضربه؛ نانو ذرات اکسید تیتانیوم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

14 − 14 =