خانه / . / بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های سه تایی پلی‌پروپیلن- پلی اتیلن خطی چگالی پایین- نانو ذرات اکسید تیتانیوم به کمک روش رویه پاسخ

بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های سه تایی پلی‌پروپیلن- پلی اتیلن خطی چگالی پایین- نانو ذرات اکسید تیتانیوم به کمک روش رویه پاسخ

سجاد دانش‌پایه، فرامرز آشنای قاسمی*، اسماعیل قاسمی

مهندسی مکانیک تبریز، جلد ۴۶، شماره ۴، ص ۱۰۱-۹۳، زمستان ۱۳۹۵٫ (علمی- پژوهشی و ISC)

 

چکیده

در این تحقیق، خواص مکانیکی، شامل استحکام کششی، مدول الاستیک، ازدیاد طول و استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلیاژ پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن خطی چگالی پایین، تقویت شده با نانوذرات اکسید تیتانیوم بررسی شده است. برای طراحی آزمایش جهت تهیه ترکیبات از طرح Box-Behnken روش رویه پاسخ (RSM) استفاده شده است. بر اساس این طرح ازمایش ۱۵ نمونه شامل ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی نانو ذرات اکسید تیتانیوم ۰، ۳ و ۶ درصد وزنی عامل سازگار کننده و  نیز ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد وزنی پلی‌اتیلن خطی چگالی پایین و عامل سازگارکننده‌ی استایرن- اتیلن- بوتیلن- استایرن (SEBS) توسط یک اکسترودر همسوگرد تهیه شدند. آزمون‌ های مکانیکی کشش برای تعیین استحکام‌ کششی، مدول الاستیسیته، ازدیاد طول تا پارگی و استحکام ضربه ای ترکیبات انجام شدند. مشاهده شد که با حضور نانو ذرات اکسید تیتانیوم مدول الاستیسیته نسبت به ترکیب پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی چگالی پایین۷ درصد افزایش،اما استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی کاهش می‌یابد. استحکام ضربه ای ترکیبات با حضور نانو ذرات اکسید تیتانیوم در حدود ۵ درصد افزایش می یابد. همچنین بر اساس روش رویه پاسخ سطح مدل هایی جهت پیش بینی خواص مکانیکی ارائه گردید.

کلمات کلیدی
خواص مکانیکی؛ پلی‌پروپیلن؛ پلی‌اتیلن خطی چگالی پایین؛ نانوذرات اکسید تیتانیوم؛ روش رویه پاسخ

 

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

هشت + دو =