خانه / . / بررسی تاثیرحضور نانوصفحات گرافن و اتیلن پروپیلن دی‌ان‌مونومر بر استحکام ضربه و خواص حرارتی نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌پروپیلن

بررسی تاثیرحضور نانوصفحات گرافن و اتیلن پروپیلن دی‌ان‌مونومر بر استحکام ضربه و خواص حرارتی نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌پروپیلن

میثم نوری نیارکی*، فرامرز آشنای قاسمی، اسماعیل قاسمی، سجاد دانش پایه

اولین کنفرانس ملّی کابرد کامپوزیت‌ها در صنعت ساخت، تهران، ایران، ۲۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵٫

چکیده

در این تحقیق، استحکام ضربه و خواص حرارتی نانوکامپوزیت‌های بر پایه ماتریس پلیمری پلی‌پروپیلن تقویت شده با نانوصفحات  گرافن و اتیلن پروپیلن دی‌ان‌مونومر (EPDM) بررسی شده است. ترکیبات شامل ۰، ۱ و ۲ درصد وزنی نانوصفحات  گرافن و نیز ۰، ۵ و ۱۰ درصد وزنی EPDM می‌باشند که توسط یک مخلوط کن داخلی تهیه شدند. نمونه‌ها برای انجام آزمون ‌ضربه توسط یک دستگاه پرس داغ تهیه شدند. آزمون‌ ضربه و آنالیز حرارتی برای تعیین استحکام‌ ضربه، دماهای ذوب و بلورینگی ترکیبات انجام شدند. همچنین حضورمقادیر پایین نانوصفحات گرافن، استحکام ضربه را ۳۲ درصد افزایش می‌دهد. این در حالی است حضور مقادیر بالای این میزان، استحکام ضربه را می‌کاهد. همچنین افزودن EPDM استحکام ضربه را ۴۶ درصد افزایش داده است. نتایج حاصل از آنالیز حرارتی نشان می دهد که حضور نانوصفحات گرافن باعث افزایش دمای بلورینگی پلی‌پروپیلن شده ولی بر دمای ذوب آن تاثیری نداشته است.

کلمات کلیدی

گرافن؛ پلی‌پروپیلن؛ EPDM؛ استحکام ضربه؛ خواص حرارتی.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

پنج × پنج =