خانه / . / بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

بررسی تأثیر گرافن بر خواص مکانیکی و بلورینگی کامپوزیتهای پلی پروپیلن/الیاف شیشه کوتاه

فرامرز آشنای قاسمی*، اسماعیل قاسمی، امین قربانی

مهندسی مکانیک تبریز، جلد ۴۷، شماره ۱، ص ۱۷-۹، بهار ۱۳۹۶٫ (علمی- پژوهشی و ISC)

چکیده
در تحقیق حاضر، خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیت­ه ای سه­ تایی پلی ­پروپیلن، الیاف شیشه کوتاه و نانوصفحات­ گرافن مورد بررسی قرار گرفته است. گروه‌های مختلف ترکیبات شامل ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی الیاف شیشه و همچنین ۰، ۱ و ۲ درصد وزنی گرافن توسط یک مخلوط­ کن داخلی تهیه شدند. سپس نمونه ­های استاندارد آزمون کشش و ضربه با استفاده از دستگاه پخت به دست آمدند. برای تعیین خواص مکانیکی، از آزمون کشش تک محوری و آزمون ضربه شارپی و برای تعیین دماهای ذوب و تبلور و درصد بلورینگی از آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) استفاده شد. همچنین ریزساختار نمونه­ ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. تصاویر SEM به دست آمده نشان دادند که حضور گرافن باعث بهبود چسبندگی بین الیاف و زمینه شده است. مشاهده شد که نمونه­ های با الیاف شیشه بیشتر، مدول الاستیک و استحکام ضربه بالاتری دارند و حضور گرافن در ترکیب نمونه ­های با الیاف شیشه ۱۰% و ۲۰% وزنی، باعث افزایش مدول می­ شود. استفاده از ۱% وزنی گرافن باعث افزایش استحکام کششی و ضربه و درصد ازدیاد طول تا شکست شد، در حالی که حضور ۲% وزنی گرافن کاهش استحکام و ازدیاد طول را در پی داشت. نتایج آزمون DSC نشان داد که افزودن گرافن به ترکیب پلی­پروپیلن با ۱۰% الیاف شیشه، باعث افزایش دمای تبلور می­شود. همچنین حضور ۱% گرافن، درجه بلورینگی را کاهش داد.  

کلمات کلیدی
نانوکامپوزیت؛ پلی‌پروپیلن؛ نانوصفحات گرافن؛ خواص مکانیکی؛ خواص حرارتی

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

چهار + 3 =