خانه / . / بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه، استحکام کششی و مدول الاستیک ترکیبات پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم

بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر استحکام ضربه، استحکام کششی و مدول الاستیک ترکیبات پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم

فرامرز آشنای قاسمی*، اسماعیل قاسمی، سجاد دانش پایه

مهندسی علوم و فناوری کامپوزیت، جلد ۴، شماره ۴، ص ۳۹۰-۳۸۶، زمستان ۱۳۹۶٫ (علمی- پژوهشی و ISC)

چکیده
در این تحقیق، خواص مکانیکی، شامل مدول الاستیک، استحکام کششی و استحکام ضربه نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلیاژ پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم، در حضور نانوذرات اکسید تیتانیوم، به روش اختلاط مذاب در یک اکسترودر دو مارپیچه هم‌سوگرد تهیه گردید. بدین منظور، به ترتیب ۰، ۲ و ۴ درصد وزنی نانو ذرات اکسید تیتانیوم به ترکیبات پایه پلی‌پروپیلن/پلی اتیلن خطی با چگالی کم با نسبت ثابت ۶۰/۴۰ درصد وزنی افزوده شده و ترکیبات نهایی تهیه شد. آزمون‌های کشش و ضربه به ترتیب برای تعیین مدول الاستیسیته، استحکام کششی و استحکام ضربه ترکیبات انجام شد. مشاهده شد که افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم تا ۲ درصد وزنی مدول الاستیسیته و استحکام ضربه نسبت به ترکیب پایه پلی‌پروپیلن/پلی‌اتیلن خطی با چگالی کم را افزایش می‌دهد اما تاثیر چندانی بر استحکام کششی ندارد. حضور بیش از ۲ درصد وزنی نانو ذرات (تا ۴ درصد وزنی) باعث کاهش خواص مذکور می‌شود. همچنین مشاهده گردید که حضور نانو ذرات با درصد وزنی کم (حدود ۲ درصد وزنی)، تقریبا ۷ درصد استحکام ضربه و مدول الاستیک ترکیبات را افزایش می‌دهد. 

کلمات کلیدی

نانوکامپوزیت‌ها؛ مدول الاستیک؛ استحکام ضربه؛ نانو ذرات اکسید تیتانیوم

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

20 + دوازده =