خانه / . / تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌ هیبریدی بر پایه‌ِی رزین اپوکسی/ نانو صفحات گرافن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده

تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌ هیبریدی بر پایه‌ِی رزین اپوکسی/ نانو صفحات گرافن/ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده

فرامرز آشنای قاسمی، محمد حسین صابریان، اسماعیل قاسمی*، سجاد دانش پایه

علم و فناوری کامپوزیت، جلد ۵، شماره ۳، ص ۴۰۲-۳۹۵، پاییز ۱۳۹۷٫ (علمی- پژوهشی و ISC)

چکیده
در این تحقیق، خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های پایه‌ رزین اپوکسی تقویت شده با نانو صفحات گرافن و لاستیک نیتریل کربوکسیل شده (XNBR) بررسی شده است. نانو صفحات گرافن در سه سطح ۰، ۰٫۷۵ و ۱٫۵ درصد وزنی و لاستیک XNBR در سه سطح ۰، ۵ و ۱۰ درصد وزنی به زمینه رزین اپوکسی اضافه شدند. نمونه‌ها به روش دستی ساخته و قالب‌گیری شدند و آزمون‌های مکانیکی در دمای محیط جهت تعیین استحکام کششی، مدول کششی، ازدیاد طول تا پارگی و استحکام ضربه انجام شدند. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) جهت مشاهده نحوه‌ی پراکندگی نانو صفحات گرافن در زمینه رزین اپوکسی استفاده شد. مشاهده شد که نانو صفحات گرافن در ۰٫۷۵ درصد وزنی پراکندگی مناسب داشته و در درصدهای بالاتر دچار کلوخگی شده است. حضور نانو صفحات گرافن باعث کاهش استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی ترکیبات می‌شود. این درحالی است که حضور نانو صفحات گرافن مدول کششی و استحکام ضربه را به ترتیب ۲۰ و ۲۳ درصد افزایش داده است. از طرف دیگر، افزودن لاستیک XNBR استحکام و مدول کششی را ~۱۸ درصد دچار کاهش و استحکام ضربه و ازدیاد طول تا پارگی را به ترتیب به طور چشمگیری تا ۱۳۰ و ۴۶ درصد افزایش داده است. همچنین، حضور همزمان نانو صفحات گرافن و لاستیک XNBR در زمینه رزین اپوکسی، کاهش ۱۰ درصدی استحکام کششی را به دنبال داشته است. این در حالی است که مدول کششی، ازدیاد طول تا پارگی و استحکام ضربه به ترتیب نسبت به اپوکسی خالص ۶، ۲۹ و ۱۴۳ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

کلمات کلیدی
خواص مکانیکی؛ رزین اپوکسی؛ نانو صفحات گرافن؛ لاستیک نیتریل کربوکسیل شده

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

8 + چهارده =