خانه / . / تحلیل تجربی تاثیر پارامترهای جوشکاری GTAW بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصالات غیرهمجنس فولاد کربنی ST37 به فولاد زنگ نزن AISI304

تحلیل تجربی تاثیر پارامترهای جوشکاری GTAW بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصالات غیرهمجنس فولاد کربنی ST37 به فولاد زنگ نزن AISI304

محمد امین فروتن محرمی، فرامرز آشنای قاسمی*، محمد رضا فراهانی

مهندسی مکانیک تبریز، جلد ۴۹، شماره ۲، ص ۲۳۸-۲۲۹، تابستان ۱۳۹۸٫ (علمی- پژوهشی و ISC)

چکیده

در این مقاله به بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگنزن آستنیتی AISI304 به فولاد کم کربن St37 که با فرآیند جوشکاری با گاز محافظ آرگون و الکترود مصرف نشدنی تنگستن و فلز پرکننده ۳۰۹ به هم متصل شده اند، پرداخته شده است. با تغییر در حرارت ورودی قوس، سرعت جوشکاری و دمای بینپاسی، تاثیر این پارامترها بر ریزساختار و استحکام کششی اتصال بررسی شده است. نتایج بررسی های متالوگرافی نشان میدهد با افزایش حرارت ورودی قوس زمان انجماد افزایش یافته، در نتیجه کسر بیشتری از فریت فلز پایه ی کربنی به آستنیت تبدیل شده و استحکام را افزایش میدهد. از طرفی مشاهده شد با افزایش شدت جریان شرایط برای تبلور مجدد و در نتیجه کاهش اندازه دانه در منطقه متاثر از حرارت مساعدتر شده که میتواند استحکام اتصال را بهبود دهد. نتایج آزمون کشش نشان میدهد ضعیفترین ناحیه ی اتصال نمونه ها منطقه متاثر از حرارت فولاد کربنی میباشد و شکست تمام نمونه های جوشکاری شده در این ناحیه رخ داده است. بیشترین استحکام کششی مربوط به نمونه ای است که با حداقل شدت جریان و با بیشترین سرعت پیشروی و بدون زمان بین پاسی جوشکاری شده است. این پارامترهای فرآیندی منجر به پدیده ی تبلور مجدد در مرز فلز جوش و قسمتی از ناحیهی متاثر از حرارت شده و با کاهش چشمگیر اندازه دانه، استحکام کششی را افزایش داده است.

کلمات کلیدی

جوشکاری غیرهمجنس؛ فولاد زنگ نزن ۳۰۴؛ فولاد کم کربن St37؛ جوشکاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظ

وبسایت و دانلود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

نوزده + 7 =